ARCONIS - EUROPEAN BUILDER

Say hello to your new home

Projekt DOSTUPNÉ BYDLENÍ se skládá z kvalitního řešení za dostupnou cenu a je primárně určen pro střední pracující třídu a seniory.

Co je Available Housing™


Cílem projektu je vytvořit celonárodní státní bytový fond dostupných bytů pro města a obce v rozsahu cca 30% z celkového bytového fondu.

Teno koncept umožní městům a obcím zajistit dostupnost bytů pro své občany, kdy tato možnost bude mít pozitivní vliv na mobilitu pracujících a motivaci pro práci v regionech a to především na odborných pozicích.

Kontakt

Co je SENIOR Life


SENIOR Life je ucelený systém komplexní péče o seniory. Koncepce vznikla za podpory a spolupráce špičkových tuzemských i zahraničních odborníků.

Cílem celého projektu je nabídnout tak potřebné propojení sociální a zdravotní péče o seniory co nejširšímu spektru klientů.

Kontakt